Cikkek, tanulmányok | Articles, studies 2004-2013

Cikkek, tanulmányok | Articles, studies

2004-2013

2013

• Porondon a művészet. A MAOE és a MACIVA Valóság és illúzió című közös tematikus kiállítása in: Új Művészet 2013/3. 44-47.

Kezdetek. Bátai Sándor Ősformák című kiállítása in: Magyar Műhely 2013/1. 53-56.

• Festészeten innen és túl. Valkó László műveihez in: Élet és Irodalom 2013. május 10. 2.

• Csöndbe zárt idő. Baksai József Ihung-bzed sorozata in: Új Művészet 2013/6. 48-49.

• Contemplatio activa. Sárkány Győző rajzaihoz in: Élet és Irodalom 2013. június 21. 3.

• Plasztikai genetika. A Magyar Szobrász Társaság Generációk című tárlata in: Képírás  2013. szeptember (http://kepiras.com/2013/09/szeifert-judit-plasztikai-genetika-%E2%80%93-a-magyar-szobrasz-tarsasag-generaciok-cimu-tarlatarol/)

• Földbe vájt és falba vésett jelek. Gáll Ádám kiállítása in: Új Művészet 2013/11. 38-39.

• (T)rendületlenül – avagy van művészet a trendeken túl in: Képírás 2013. október (http://kepiras.com/2013/10/szeifert-judit-trenduletlenul-avagy-van-muveszet-a-trendeken-tul/)

• Töredék-metaforák. A lírai archaizálás jelensége a magyar művészetben in: Képírás 2013. november 30. (http://kepiras.com/2013/11/szeifert-judit-toredek-metaforak-a-lirai-archaizalas-jelensege-a-magyar-muveszetben/)

• Jelenkori dokumentumok 19-23. A HUNGART művészeti kismonográfiák újabb öt kötete in: Új Művészet 2013/12. 40-42.

2012

• Organikus struktúrák. Kádár György centenáriumi kiállítása in: Új Művészet 2012/1. 37-38.

• Kortárs művészeti dokumentumok. A HUNGART-kismonográfiák öt új kötete in: Új Művészet 2012/1. 46-47.

• Zárt áramkörben. A Magyar Elektrográfiai Társaság 10 éves jubileumi kiállítása in: Új Művészet 2012/2. 38-39.

• Fényből szőtt árnyak. Tellér Mária kiállítása in: Képírás 2012. szeptember 3. (http://kepiras.com/2012/09/szeifert-judit-fenybol-szott-arnyak-%E2%80%93-teller-maria-kod-es-kontur-cimu-kiallitasarol/)

• Hagyomány és újítás. Szentendrei színes szobrok tárlat in: Új Művészet 2012/7. 58-59.

• Mozdulatlan dinamika. Nádor Tibor képeiről in: Képírás 2012. szeptember 14. (http://kepiras.com/2012/09/szeifert-judit-mozdulatlan-dinamika-%E2%80%93-nador-tibor-kepeirol/)

• Adalékok a titokhoz. Pál Csaba Titkos adalékok című tárlata in: Élet és Irodalom 2012. szeptember 28.

• Az idő cinkosa. Wellisch-Tehel Judit 80 című kiállítása in: Új Művészet 2012/10. 46-47.

2011

• Ég és föld között. Kalmár János Lélekhelyzetek című tárlata in: Új Művészet 2011/4. 36-37.

• A töredék teljessége. Tolnay Imre munkái in: Élet és Irodalom 2011. július 1. 6.

• Örökkön örökké. Baksai József újabb száz kis akvarellje in: Élet és Irodalom 2011. augusztus 5. 9.

2010

• Fények és árnyak. Maulbertsch-Winterhalder rajzok. in: Élet és Irodalom 2010. január 29. 10.

• Második utazás. Intercity Wien-Budapest kiállítás Bécsben. in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Esszencia-vetületek. Makó Judit rajzairól in: Élet és Irodalom 2010. február 19. 2.

• Ritmusrajzolatok. Michael Milburn Foster in: Élet és Irodalom 2010. március 12. 22.

• Időtlen időkig. Baksai József akvarellsorozata in: Új Művészet 2010/5. 23-25.

• Orbis pictus urbis. Kádár Katalin munkáihoz in: Élet és Irodalom 2010. június 25. 3.

• A második ötös – HUNGART-könyvek 6-10. A kortárs művészeti kismonográfia-sorozat újabb öt kötete in: Új Művészet 2010/12. 19-21.

• A kör négyszögesítése. Tasnádi László fotósorozatáról in: Fotóművészet 2010/4. 20-21.

2009

• Körkérdésre adott válaszok in: Új Művészet 2009/2-3.

• Hullámverés és árnytükröződés. Kádár Katalin kiállítása és Makó Judit tárlata in: Élet és Irodalom 2009. január 16.

• Nulla dies sine linea. Az MKISZ Képgrafikai Szakosztálya művészeinek Kép-tár című kiállítása in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Csend és élet. Várhelyi Tímea képei in: Élet és Irodalom 2009. március 6. 4.

• Végtelenbe nyíló ablakok. Baksai József akvarelljei in: Élet és Irodalom 2009. március 20. 4.

• A művésznő – nőművész? A Festőnők – Nőfestők című kiállítás in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Tárgyiasult művészet. A Craft & Design kiállítás in: Magyar Szemle 2009. április, 138-145.

• Álmodott valóság. Adorján Attila pasztellképei in: Élet és Irodalom 2009. április 10. 29.

• Mozdulatmaradványok. Kovács Péter tárlata in: Élet és Irodalom 2009. április 10. 29.

• Lélek(zet) képek. Sulyok Gabriella rajzairól in: Élet és Irodalom 2009. április 17. 11.

• Elvesz(t)ett festészet. Braun András kiállítása in: Élet és Irodalom 2009. április 24. 29.

• A fiúk a gyárban dolgoznak. Az Artus Kortárs Művészeti Stúdió képzőművészeinek kiállítása in: Új Művészet 2009/5. 32-34.

• Az emlékezés kertjei. Bikácsi Daniela tárlata in: Új Művészet 2009/7. 22-24.

• (sz)árny-képek. Gerle Margit ceruzarajzai in: Élet és Irodalom 2009. augusztus 14. 29.

• Örök visszatérés. Lossonczy Tamás kiállítása in: Élet és Irodalom 2009. augusztus 28. 29.

• Római töredékek. Pasqualetti Eleonóra rajzai in: Élet és Irodalom 2009. szeptember 11. 12.

• Meditációs tér. Bakos Ildikó, Bikácsi Daniela, Molnár Péter és Zsemlye Ildikó tárlata in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Gondolatok a vonalról – gondolatok vonallal. Grafikai kiállítás. in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• A meditáció helye in: Élet és Irodalom 2009. október 9. 29.

• A fehér vászon titkai. Kováts Albert tárlata in: Élet és Irodalom 2009. november 13. 29.

• „minden vég egyben kezdet” Lossonczy Tamás (1904-2009) in: Élet és Irodalom 2009. november 20. 7.

• Művészet félárnyékban. Nem hivatalos utak a Rákosi-korban. in: Artmagazin 2009/5. 36-41.

HUNGART-könyvek. Új kortárs művészeti kismonográfiai sorozat in: Új Művészet 2009/12. 15-17.

2008

• Szobrok nőnemben? A Szobrásznők – nőszobászok című kiállítás in: Új Művészet 2008/1., 38-39.

• Morpheusz álma. A Morph csoport kiállítása in: Élet és Irodalom 2008. január 18. 29.

• Jelenkori tradíció. A KOR/társ című kiállítás in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Titkos párbeszéd. Kovács Péter Balázs tárlata in: Új Művészet 2008/3.

• Ars longa – vita brevis. Varga Zsófi grafikáiról in: Élet és Irodalom 2008. március 21. 29.

• Meditatív menedékek. Vojnich Erzsébet tárlata in: Élet és Irodalom 2008. április 4. 29.

• Teljesség-etűdök. Kovács Péter kiállítása in: Élet és Irodalom 2008. április 30. 29.

• A valóság körül. Bajkó Anikó, Molnár László József, Orosz István, Őry Annamária, és Varga Zsófi kiállítása in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Lét-leletek. Kovács Péter művészetéről in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Poetico Commerziale. Siflis András képei in: Élet és Irodalom 2008. június 20. 29.

• Kovásznai Viktória: Ligeti Erika (1934-2004) című könyvéről in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• A meditáció és az emlékezés helye. Szobrásznők – nőszobrászok II. kiállítás in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Az elsüllyeszetett Nautilus. Pasqualetti Zsófia kiállítása in: Élet és Irodalom 2008. június 27. 29.

• Ab ovo – tojás. Illés Árpád emlékkiállítása in: Élet és Irodalom 2008. július 11. 29.

• Memento mori. Baksai József tárlata in: Élet és Irodalom 2008. július 18. 29.

• Az idő hídján. Kopócsy Judit és Szarka Csilla tárlata in: Élet és Irodalom 2008. szeptember 5. 29.

• Sztálin füle. Szocreál kiállítás in: Élet és Irodalom 2008. szeptember 12. 29.

• Tartalomhoz a forma. Az ötvenes évek hivatalos művészete Magyarországon in: Új Művészet 2008/9. 38-43.

• Festészet kilátással. Őry Annamária tárlata in: Élet és Irodalom 2008. október 10. 29.

• „Azt csináltuk, amit lehet és ahogy lehet”. Interjú Lossonczy Tamás festőművésszel in: Élet és Irodalom 2008. október 31. 7.

• Sokszorosan egyedi. A Vonal forma kép = grafika című tárlat in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Soutine által szabadon. Szikszai Károly Soutine-átiratai in: Új Művészet 2008/11. 18-19.

• Hétpróba. Herczeg Nándor tárlata in: Élet és Irodalom 2008. november 28. 29.

• Architektúra-veduták. Vásárhelyi Antal tárlata in: Élet és Irodalom 2008. december 5. 29.

• Titok-szőttesek. Dobrányi Ildikó emlékkiállítása in: Új Művészet 2008/12. 22-23.

2007

• Terra-sigilla temporis. Bátai Sándor kiállítása in: Új Művészet 2007/1. 22-23.

• Az emlékezés útján. Az 1956-os forradalom 50-ik évfordulóján rendezett országos tárlat in: Új Művészet 2007/2. 52-53.

• Lélekszigetek. Kádár Katalin legújabb sorozata in: Élet és Irodalom 2007. február 9. 3.

• Családi ünnep. Kádár György, Túry Mária és Kádár Katalin közös kiállítása in: Új Művészet 2007/3. 39-41.

• Szemtől szemben. Sárkány Győző Maszk-sorozatáról in: Art Limes 2006/4-2007/1. 124-133.

• A hét mester. A Mesterek II. kiállítás in: Új Művészet 2007/4. 36-37.

• Az idő szövedéke. Krajcsovics Éva kiállítása in: Élet és Irodalom 2007. május 18. 29.

• Vanitatum Vanitas. Baksai József tárlata in: Élet és Irodalom 2007. május 25. 29.

• (T)rendületlenül, avagy van művészet a trendeken túl. Gondolatok Bordács Andrea: Hova tűnt egy nemzedék? című írása kapcsán in: Új Művészet 2007/7. 50-51.

• Tér-idő zárványok. Vizsolyi János tárlata in: Élet és Irodalom 2007. július 13. 29.

• Dráma és csendes líra. Beszélgetés Németh István műgyűjtővel in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Pentimento temporis. Paizs László eddigi életművéről in: Netlevél (www.netlevel.hu)

• Nagybányán innen, Szentendrén túl. in: Élet és Irodalom 2007. szeptember 28. 29.

• élet (ÉS) kép. Az Élet és Irodalom 50 éves jubileumi grafikai kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában in: Művészet és barátai 2007. szeptember-október, 1-2.

• Szelektív művészet. in: Élet és Irodalom 2007. október 19. 29.

• Test-tájakon járva. in: Élet és Irodalom 2007. november 16. 29.

• Személyes valóság, objektív álom. dr. Nagy Miklós gyűjteménye a Godot Galériában in: Új Művészet 2007/12. 46-48.

• Tér – idő mo(nu)mentumok. Dréher János kiállítása in: Élet és Irodalom 2007. december 16. 29.

• Kassák MA. A Magyar Elektrográfiai Társaság Hommage á Kassák Lajos tárlata in: Magyar Műhely 2007/4. 79-84.

2006

• Magányos ügyek in: Élet és Irodalom 2006. január 13. 29.

• A gyűjtő (ön)arcképe in: Élet és Irodalom 2006. január 27. 29.

• Egy mutatványos feljegyzései Arnulf Rainer: Előszó önmagamhoz / Selbstbevorwortung in: Új Művészet 2006/2. 43-44.

• Spanyol e(c)setek in: Élet és Irodalom 2006. február 10. 29.

• Egyszemélyes metropolisz. Szurcsik József kiállítása in: Élet és Irodalom 2006. február 17. 29.

• Apokalipszis, most? Baksai József grafikáiról in: Élet és Irodalom 2006. március 10. 5

• Profán fohász Lovas Ilona kiállítása in: Élet és Irodalom 2006. március 17. 29.

• Sokszorosan egyedi. Válogatás a Galéria IX. anyagából in: Élet és Irodalom 2006. április 14. 9.

• Befejezetlen teljesség. Kiss Zoltán tárlata in: Élet és Irodalom 2006. április 21. 29.

• Csöndcsobogás, Kádár Katalin munkáiról in: Élet és Irodalom 2006. április 28. 4.

• Csöndtükrök. Kádár Katalin kiállítása in: MAKtár 2006/4. 20.

• Belső tájakon Nádor Tibor kiállítása in: Új Művészet 2006/5. 40-41.

• Képzőművészeti morfológia. A Morph csoport kiállítása in: Új Művészet 2006/7. 27-29.

• Casanova otthona. Ujházi Péter kiállításai Budapesten in: Új Művészet 2006/8. 36-39.

• Rembrandt kérdezett? in: Élet és Irodalom 2006. augusztus 11. 29.

• Pixelvilág in: Élet és Irodalom 2006. augusztus 18. 29.

• Fosszilis nyom(at)ok. Kovács Péter litográfiái in: Élet és Irodalom 2006. november 25. 29.

2005

• A művészet misztériuma. Gedő Ilka tárlata in: Élet és Irodalom 2005. február 18. 26.

• A debil lét diszkrét bája. Tavaszi debil II. in: Élet és Irodalom 2005. március 25. 26.

• A csönd térképei. Kádár Katalin kiállítása in: Új Művészet 2005/4. 20-21.

• Kaotikus rendszer. Borgó képei Szekszárdon in: Műértő 2005/4. 6.

• Modern magyar éremművészet II. 1976–2000 in: Múzeumi Hírlevél 2005/4. 121-122.

• A lélek útvesztőin. Kováts Albert képei in: Élet és Irodalom 2005. április 8. 4.

• Csöndfény. Krajcsovics Éva kiállítása in: Élet és Irodalom 2005. április 22. 26.

• Reális képek. És tárlat in: Élet és Irodalom 2005. május 20. 26.

• A semmi ágán. 100 kortárs grafikus művei (bevezető) in: C – József Attila: Töredékek, Arcus Kiadó, Vác, 2005. 3.

• A művészet átprogramozása. Kass Eszter grafikái in: Élet és Irodalom 2005. június 10. 6.

• Posztumusz jelenlét. Hajas Tibor retrospektív kiállítás in: Élet és Irodalom 2005. július 15. 32.

• Nomen est omnis? A Mestermű igézete című kiállítás Nürnbergben in: Élet és Irodalom 2005. július 29. 26.

• Contemplatio activa – Tevékeny szemlélődés. Baksai József kiállítása in: Új Művészet 2005./8. 15-17.

• Vak ember visszanéz. drMáriás munkáiról in: Élet és Irodalom 2005. augusztus 5. 4.

• A nyolcadik napon. Magdalena Abakanowicz tárlata in: Élet és Irodalom 2005. augusztus 12. 26.

• (H)@rcosok klubja. 6. ARC Óriásplakát kiállítás in: Élet és Irodalom 2005. augusztus 19. 26.

• A tájról, és ami mögötte van. Hermann Zoltán munkái in: Élet és Irodalom 2005. szeptember 16. 8.

• A végtelen határai. Jackson Pollock kiállítás Velencében in: Élet és Irodalom 2005. szeptember 30. 26.

• Groteszk levelek Istennek. Szikszai Károly tárlata in: Új Művészet 2005/10. 18-19.

• Kor(szerű)rajzok. Bács Emese kiállítása in: Élet és Irodalom 2005. október 28. 26.

• Tükröm, tükröm… Pál Csaba Hármas tükör című kiállítása in: Új Művészet 2005/11. 34-35.

• Folyamatos jelen. A Galéria Lénia kiállítása in: Élet és Irodalom 2005. november 25. 26.

• Fénnyel festve. Nádler István tárlata in: Élet és Irodalom 2005. december 21. 23.

2004

• Rituális utazás a megismerés felé. A maszk Gaál József művészetében in: Napút 2004/1. 49-51.

• Apokrif dokumentumok. M. Novák András képeiről in: Élet és Irodalom 2004. január 23. 12.

• DINAMIKONOK. HAász Ágnes kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. február 20. 29.

• Pályaudvari költészet. A Monet és barátai kiállítás a Szépművészeti Múzeumban in: Élet és Irodalom 2004. február 27. 30.

• „Szubjektivista festő vagyok” Jánossy Ferenc festett vallomásai in: Új Művészet 2004./3. 32-34.

• Álarc nélküli maszkok. A maszk szerepe a képzőművészetben in: Unit 2004. Február, 20.

• Semmi (a) ké(p)pen. Ásztai Csaba kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. március 5. 31.

• Transzparens tónusok. Iványi Katalin grafikáiról in: Élet és Irodalom 2004. március 19. 14.

• A papír értéke, értékpapír-e? Papírművészeti kiállítás in: Élet és Irodalom 2004. április 16. 26.

• Kertek alatt a művészet. Kertművészet – művészet a kertben vagy kert a művészetben? in: Unit 2004. Április, 19.

• Jó reggelt, Magyarország! Az Elhallgatott Holocaust a Műcsarnokban in: Élet és Irodalom 2004. április 23. 29.

• Térfélcsere, avagy a Birodalom visszavág. Az Áttörés kora című kiállításról in: Élet és Irodalom 2004. május 7. 28.

• Időoltár. Kopócsy Judit és Krajcsovics Éva kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. május 14. 26.

• Nem csalás, nem ámítás. Giacometti a Szépművészeti Múzeumban in: Élet és Irodalom 2004. május 28. 30.

Jánossy Ferenc. Részletek a könyv-tanulmányból in: Magyar Szemle 2004. Június, 182-189.

• A grotreál hősei. in: Élet és Irodalom 2004. június 4. 30.

• A látvány formái. 17. századi itáliai rajzok a Szépművészeti Múzeumból in: Élet és Irodalom 2004. június 4. 4.

• Mindenki kortársa elutazott. Frank János nekrológ in: Élet és Irodalom 2004. június 18.12.

• Organikus konstrukciók. Ábrahám Rafael kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. június 25. 31.

• Festészeti összhangzatok, ütemváltásokkal. Dokumentum-kötet Kontraszty Lászlóról in: Új Művészet 2004./7. 45-46.

• Grafizmus. MNG Modernizmusok című kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. július 9. 4.

• Meg(fes)tett utak. Cristina Fessler kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. július 30. 26.

• Kérem a következőt! A XXII. Miskolci Grafikai Biennále in: Műértő 2004. július-augusztus, 8.

• Advocatus Dei. Frank János emlékére in: Új Művészet 2004./8. 46-47.

• Semmi sem az, aminek látszik. A kollázs kiállítás kapcsán in: Magyar Szemle 2004. Augusztus, 116-123.

• Átutazóban. Vojnich Erzsébet tárlata in: Élet és Irodalom 2004. augusztus 13. 26.

• A festő-doyen. Lossonczy Tamás köszöntése in: Élet és Irodalom 2004. augusztus 13. 12.

• Váltsunk nézőpontot! Finn-magyar kiállítás Budapesten in: Élet és Irodalom 2004. augusztus 20. 26.

• Tárlatvezető in: Műértő 2004. szeptember, 6.

• Falfirka-metaforák. Joan Miró kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. szeptember 3. 26.

• Körner Éva (1929-2004) in: Élet és Irodalom 2004. szeptember 10. 12.

• Kibernetikus valóság. Néhány gondolat Várady Róbert festményei kapcsán in: Élet és Irodalom 2004. szeptember 24. 4.

• Az álom és a valóság. Záborszky Gábor kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. október 15. 26.

• Csöndképek. Kádár Katalin munkái elé in: Élet és Irodalom 2004. október 29. 5.

• A penész apoteózisa. Kovács Péter kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. november 12. 26.

• Otthonos kietlenség. Berhidi Mária tárlata in: Élet és Irodalom 2004. november 26. 30.

• Mértanikonok. Haász István kiállítása in: Élet és Irodalom 2004. december 3. 27.

• A művészet oszlopai. A Magyar Vízfestők Társasága meghívásos tematikus tárlata Bécsben in: Élet és Irodalom 2004. december 10. 26.

• Noli me tangere. Kárpáti Tamás tárlata in: Élet és Irodalom 2004. december 17. 23.

Jánossy Ferenc, a Magányos lovas in: Szépirodalmi Figyelő 2004/6. 172-174.

• Értékmegőrzőben – No 1 in: Szépirodalmi Figyelő 2004/6. 171-172.

Click here to see

Cikkek, tanulmányok | Articles, studies 1993-2003

Cikkek, tanulmányok | Articles, studies 2014-

Mit szólsz hozzá?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.